• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Monitor geeft inzicht in gegevens Wmo

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein geeft gemeenten inzicht in hun gegevens over het sociale domein. De monitor is sinds 5 juli te vinden op Waarstaatjegemeente.nl.

De monitor bevat gegevens over onder meer participatie, jeugdhulp, kosten van jeugdhulptrajecten en aantal schoolverlaters. De informatie komt uit centrale databronnen, zoals van het CBS en de GGD. Cijfers over de Jeugdwet komen uit Beleidsinformatie jeugd. Aan de monitor is informatie over de kosten van Wmo en jeugdhulp toegevoegd. Daarnaast hebben veel Nederlandse gemeenten hun gegevens aangeleverd, waardoor vergelijken met andere gemeenten steeds beter mogelijk is.

Bij het raadplegen van de monitor blijkt bijvoorbeeld dat Amsterdam en Utrecht relatief minder jongeren met jeugdhulp hebben. Over heel Nederland was dat in 2015 10,0 procent, voor Amsterdam 7,9 en voor Utrecht 7,2 procent. De kans op armoede voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar was in Nederland in 2013 13 procent, in Amsterdam 24,7 en in Utrecht 14,2 procent. Het aantal eenoudergezinnen was in 2015 in Nederland 7,1, in Amsterdam 8,9 en in Utrecht 5,4 procent.

Bron: VNG

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies