• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

'Minderjarigen in tehuizen onterecht opgesloten'

Kinderen en jongeren kunnen te maken krijgen met dwangmiddelen of opgesloten worden in open en gesloten instellingen. Dat antwoordde staatsecretaris Martin van Rijn van VWS 15 juli op Kamervragen van Vera Bergkamp van D'66 en Loes Ypma van de PvdA.

Het betreft hier het plaatsen van jongeren in een instelling voor gesloten jeugdhulp zonder de verplichte 'machtiging gesloten jeugdhulp' van de rechter. De rechtspositie van de jongere moet gewaarborgd zijn en er moet sprake zijn van verantwoorde hulp, aldus Van Rijn. Over wat verantwoorde hulp is, bestaat verschil van inzicht volgens Van Rijn. 

De inspectie beoordeelt momenteel de feitelijke situatie bij alle gesloten jeugdhulpinstellingen op basis van een in januari opgesteld beoordelingskader. Het overgrote deel van de betreffende instellingen voldoet daaraan. De overige instellingen moeten er binnenkort aan voldoen. Medio augustus komt de inspectie met de resultaten van het onderzoek.

Defence for Children vindt dat kinderen en jongeren zo weinig mogelijk vrijheidsbeperkende maatregelen opgelegd moeten krijgen. Bij vrijwillige hulp zijn ze onaanvaardbaar en in strijd met de Jeugdwet en het VN Kinderrechtenverdrag.

Bron: Defence for Children; ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies