Nieuws uit het jeugdveld

Minder leerlingen naar speciaal onderwijs

In het schooljaar 2015/2016 daalde het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs met bijna 3.600 kinderen. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs in de negende voortgangsrapportage over passend onderwijs, die hij 23 juni naar de Tweede Kamer stuurde.

In het voortgezet speciaal onderwijs daalde het aantal leerlingen met 1.250. In het reguliere onderwijs daalde het aantal leerlingen met leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Het aantal leerlingen in het praktijkonderwijs steeg licht. Scholen voor regulier en speciaal onderwijs werken  op steeds meer locaties samen.

Samenwerkingsverbanden bestrijden onnodige bureaucratie, geven het kwaliteitsbeleid vorm en verbeteren het intern toezicht. De volgende stap binnen passend onderwijs is de doorontwikkeling naar maatwerk, zodat er voor alle leerlingen een passende onderwijsplek is.

Dekker benadrukt dat speciaal onderwijs zal blijven bestaan. 'Voor sommige kinderen is het speciaal onderwijs echt de beste plek. Maar als het even kan, heeft een reguliere school de voorkeur', aldus de staatssecretaris.

Bron: Ministerie van OCW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies