Nieuws uit het jeugdveld

Meningen verdeeld over aanscherpen meldcode

De meningen zijn verdeeld over de registratie-eis die staatssecretaris Martin van Rijn van VWS wil toevoegen aan de meldcode kindermishandeling. De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik is voorstander van de wijziging; artsenorganisaties zijn erop tegen.

In de laatste stap van de meldcode hebben professionals nu de keuze om een vermoeden van kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis of zelf hulp te regelen. Van Rijn wil hen verplichten om dat hulptraject te registreren als zij geen melding doen. De Taskforce staat achter het plan. Het liefst wil de Taskforce een meldplicht ingevoerd zien.

Tien artsenorganisaties verenigd in de Artsencoalitie Kindermishandeling zijn tegen aanscherping van de meldcode. Zij spreken van een 'verkapte meldplicht' en vrezen dat de wijziging de vertrouwensrelatie tussen ouders en arts ondermijnt. Dat kan ertoe leiden dat ouders niet meer met hun kind naar de dokter gaan.

Ook de politiek is verdeeld over het voorstel: VVD en PvdA zijn voor; CDA en D66 zijn tegen.

Bron: ANP; KNMG

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies