• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Meldpunt geopend voor geweld in jeugdzorg

De commissie die onderzoek doet naar het gebruik van fysiek en psychisch geweld in de jeugdzorg heeft op dinsdag 8 november een meldpunt voor slachtoffers geopend.

De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg onderzoekt het gebruik van geweld in residentiële instellingen vanaf 1945 en de gevolgen van dat geweld voor de slachtoffers. Het ging in eerste instantie om minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid of de rechter zijn geplaatst in een instelling voor jeugdhulp of jeugd-ggz of in een pleeggezin. Ook alleenstaande minderjarige vreemdelingen onder voogdij behoren tot de onderzoeksgroep.

Op verzoek van de Tweede Kamer zal de commissie ook onderzoek doen naar een aantal internaten voor dove en blinde kinderen, hoewel die niet onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst.

De commissie baseert haar onderzoek op archieven, interviews, enquêtes en meldingen die via het meldpunt binnenkomen. Over twee jaar rapporteert de commissie over haar bevindingen.

Bron: Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies