• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Meer onderwijs op maat voor toptalenten

Het aantal toptalenten dat zich in het voortgezet onderwijs verveelt, is in twee jaar bijna gehalveerd. Dat komt doordat steeds meer scholen hen onderwijs op maat aanbieden. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage Plan van Aanpak Toptalenten, die staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs 14 maart naar de Tweede Kamer stuurde.

Scholen bieden nu zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs vaker een versnelling, verbreding of verrijking van de lesstof aan in vergelijking met twee jaar geleden. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld examen doen op een hoger niveau of versneld het vwo afronden.

In 2014 verveelde 56 procent van de toptalenten zich. Nu is dat gedaald naar 24 procent, staat in het rapport. Het aantal leraren dat iets extra's doet voor hun toptalenten steeg in het primair onderwijs van 85 in 2014 naar 98 procent in 2016. In het voorgezet onderwijs steeg dat aantal van 52 naar 76 procent.

Leraren zien zelf mogelijkheden voor verdere verbetering. Wel stellen zij daarvoor meer tijd, training en opleiding nodig te hebben.

Bron: Ministerie van OCW

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies