• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Meer kinderen gaan naar kinderopvang

Het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat, is fors gestegen. In 2016 krijgen 682.000 kinderen opvang, 6,4 procent meer dan in 2015. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 19 september heeft gepubliceerd.

Het gebruik van kinderdagcentra nam toe met 3,6 procent, buitenschoolse opvang met 4.5 procent en gastouderopvang voor 0- tot 3-jarigen met 5,5 procent. Kinderen gingen gemiddeld een uur minder per maand naar de opvang dan in 2015.

Het ministerie ziet meerdere redenen voor de toename. Door het aantrekken van de economie hebben meer ouders werk. Ook is de kinderopvangtoeslag verhoogd. Daarnaast is de arbeidsparticipatie van vrouwen iets toegenomen.

Bron: ANP; Ministerie van SZW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies