Nieuws uit het jeugdveld

Meer jongeren met diploma van school

Het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) dat vorig schooljaar het vo en het mbo verliet, daalde met 1200 naar 24.451. Dit schrijft minister Jet Bussemaker van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer.

Vooral mbo-scholen laten vooruitgang zien. De uitval daalde van 5,3 procent in 2014 naar 5 procent in 2015. Onder alle roc's boekte het Hoornbeeck College dit jaar het beste resultaat. Daar ging 37 procent minder jongeren voortijdig van school. De vier grote steden lieten ook een daling in vsv'ers zien. In Utrecht daalde het aantal met een kwart.

Bussemaker vindt dat aantal schoolverlaters nog verder omlaag moet. In 2021 mogen er maximaal 20.000 nieuwe vsv'ers per jaar zijn. Zij wil meer verantwoordelijkheid leggen bij de regionale meld- en coördinatiepunten voor vsv'ers en vraagt bijzondere aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie. Studenten die gerichte aandacht en zorg krijgen van hun school hebben de meeste kans om met succes hun opleiding af te ronden, aldus Bussenmaker.

Bron: Ministerie van OCW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies