• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Meer gemeenten nemen jeugdparticipatie serieus

Meer gemeenten besteden aandacht aan jeugdparticipatie dan in 2009. Het Verwey-Jonker Instituut concludeert dat uit een online enquête onder 122 gemeenten en interviews met experts.

Het percentage gemeenten dat jongeren betrekt bij het vormgeven, evalueren maar ook uitvoeren van jeugdbeleid is bijna verdubbeld van 40 procent in 2009 naar 73 procent in 2016. Gemeenten lijken te beseffen dat beleid maken niet zonder burgers kan. In 2009 verrichtte het Verwey-Jonker Instituut samen met Stichting Alexander een nulmeting naar jeugdparticipatie. De onderzoekers spraken nu met experts over hun visie en vroegen hen goede voorbeelden te benoemen.

De onderzoekers pleiten ervoor jeugdparticipatie landelijk op de agenda te zetten en te zorgen dat gemeenten beter onderling samenwerken en afstemmen. Daarmee zou jeugdparticipatie een structurele en duurzame plek kunnen krijgen in het gemeentelijk beleid. Opdrachtgever VWS hoopt dat de toegenomen aandacht voor jeugdparticipatie en de goede voorbeelden gemeenten die nog weinig met jeugdparticipatie doen, aansporen om daar werk van te maken.

Bron: Verwey-Jonker Instituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies