• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Lesprogramma Zippy's Vrienden goed voor ontwikkeling

Het lesprogramma Zippy's Vrienden heeft een positief effect op de sociaal-emotionele vaardigheden van 5- tot 10-jarigen. Dat blijkt uit een effectstudie van het Trimbos-instituut.

Het onderzoek toont aan dat het lesprogramma de sociaal-emotionele vaardigheden en gedragsproblemen van kinderen positief beïnvloedt, vooral bij kinderen uit gezinnen met een lagere sociaal-economische status. Kinderen die het onderwijsprogramma volgden, gingen meer vooruit in emotieherkenning bij zichzelf en het omgaan met problemen dan kinderen die het niet volgden. Het lesprogramma had meer effect bij kinderen die startten met het programma in groep 4 dan bij kinderen in groep 3. Effecten op leerprestaties zijn niet gevonden.

In totaal namen 29 scholen met 1.177 leerlingen deel aan het tweejarig onderzoek.

In Zippy's Vrienden staan de belevenissen centraal van drie vrienden en hun huisdier Zippy, een wandelende tak. Het doel is vaardigheden aan te leren voor het omgaan met bijvoorbeeld ruzie en verlies.

Bron: Trimbos-instituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies