• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

'Laat eindtoets meewegen bij schooladvies'

Kinderen uit lagere sociale milieus krijgen vaak een lager schooladvies dan kinderen met hoger opgeleide ouders, blijkt uit een studie van de Rijkuniversiteit Groningen. Basisscholen moeten de centrale eindtoets daarom meewegen in hun schooladvies, vinden de onderzoekers.

Sinds vorig schooljaar maken leerlingen de eindtoets in het basisonderwijs nadat het schooladvies is afgegeven. Scholen kunnen hun advies bijstellen als een leerling op de eindtoets beter presteert dan verwacht, maar doen dat niet vaak. Bovendien maken laagopgeleide ouders zelden bezwaar tegen een laag schooladvies. Dat gaat ten koste van de schoolloopbaan van kinderen uit lagere sociale milieus.

Omdat de eindtoets in het basisonderwijs een goede voorspeller is van latere schoolprestaties zouden scholen verplicht moeten zijn hun schooladvies voor een hoog scorende leerling bij te stellen, stellen de onderzoekers. Óf scholen moeten beargumenteren waarom een bijstelling niet wenselijk is.

De onderzoekers pleiten ook voor een warme overdracht van basis- naar voortgezet onderwijs en van vmbo naar mbo. Verder vinden ze het belangrijk dat leerlingen kunnen doorstromen naar een hoger schoolniveau en diploma's kunnen stapelen.

Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies