Nieuws uit het jeugdveld

Kwaliteit jeugdhulpinstellingen na klachten onderzocht

De kwaliteit van de jeugdhulp bij jeugd-ggz-instelling De Verborgen Kracht en zorgboerderij Eben-Haëzer is voldoende, maar bij zorgboerderij Mentraining Salland nog onvoldoende. Dat blijkt na onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar aanleiding van verschillende meldingen over de kwaliteit van de geboden jeugdhulp.

De Verborgen Kracht moet de geconstateerde aandachtspunten over onder meer medicatievoorschriften en maatwerk bij het naleven van huisregels binnen een redelijke termijn oppakken. Daarmee is de kwaliteit van de jeugdhulp voldoende.

Bij Eben-Haëzer voldoet de kwaliteit van de jeugdhulp aan acht van de tien criteria. Er wordt inmiddels een orthopedagoog ingeschakeld voor de zorgplannen. De zorgboerderij moet de veiligheid en de organisatie beter op orde krijgen.

De kwaliteit van Mentraining Salland is onvoldoende. De inspecties constateerden dat professionals geen passende hulp boden. De zorgboerderij moet maatregelen voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, het beperken van de veiligheidsrisico's voor de kinderen en het op veilige wijze verstrekken van medicatie op korte termijn doorvoeren.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies