• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Kwaliteit Veilig Thuis Groningen verbeterd

De kwaliteit die Veilig Thuis Groningen levert, is inmiddels voldoende. Dat is het oordeel van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die in april 2016 een zogenaamde hertoets uitvoerden.

Veilig Thuis Groningen voldeed bij een eerdere toets in oktober 2015 aan 13 van de 24 eisen uit het toetsingskader Veilig Thuis 2015. In april 2016 hebben de inspecties een hertoets uitgevoerd. Daarbij is het resultaat betrokken van het verbetertraject dat Veilig Thuis Groningen heeft ingezet naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek in 2015. Veilig Thuis Groningen voldoet nu aan 22 van de 24 eisen.

De organisatie scoort nog onvoldoende op het criterium dat ze te allen tijde bereikbaar en beschikbaar moet zijn. Er is niet 24 uur per dag een vertrouwensarts bereikbaar en een medewerker van Veilig Thuis inzetbaar. De inspecties vertrouwen erop dat deze punten snel worden opgelost en blijven de ontwikkelingen bij Veilig Thuis Groningen volgen via het reguliere toezicht.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies