Nieuws uit het jeugdveld

Kleinere gemeente is beter getransformeerd

In gemeenten tot 20.000 inwoners pakken de decentralisaties van zorg, jeugd, werk en inkomen en ondersteuning beter uit dan in grotere, blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van het tijdschrift Binnenlands Bestuur.

Uit het online onderzoek naar de ervaringen en standpunten van ambtenaren en burgers over de Jeugdwet, Wmo 2015 en de Participatiewet blijkt dat hoe kleiner de gemeente is, hoe soepeler de transformatie van het sociaal domein verloopt.

Van de ondervraagde burgers vindt 46 procent dat zorg en jeugdhulp het afgelopen jaar zijn verslechterd. Jeugdhulp wordt door de ambtenaren genoemd als grootste knelpunt: er is te weinig sturingsinformatie, te weinig personeel en te weinig budget. Voor komend jaar verwacht 46 procent problemen met het budget, door wachtlijsten en bij de inkoop van specialistische zorg.

I&O Research onderzocht in oktober hoe de stand van zaken is na de invoering van de decentralisaties. 3.490 Nederlanders van 18 jaar en ouder en 478 gemeenteambtenaren deden mee, van wie 329 uit het sociaal domein.

Bron: Binnenlands Bestuur

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies