• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Kinderrechter: zonder zorgcontract wel plaatsen

Een jongere kan zonder zorgcontract uit huis worden geplaatst, heeft kinderrechter Marseille van de Rechtbank Rotterdam bepaald. Het zorgcontract ontbrak omdat de gemeente niet de juiste jeugdzorg had ingekocht, schrijft VNG in haar weekbericht van 29 juli.

De Raad voor de Kinderbescherming regio Rotterdam/Dordrecht had de kinderrechter om een ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing voor twaalf maanden gevraagd. De kinderrechter beoordeelde de uithuisplaatsing als dringend noodzakelijk. Een spoedige plaatsing was beslist in het belang van de jongere, het ontbreken van een zorgcontract mocht die geschikte plaats niet langer in de weg staan. De betreffende gemeente waar de minderjarige en haar moeder wonen moet zo spoedig mogelijke de juiste zorg inkopen.

De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid had namens de gemeente wel zorg ingekocht bij Yulius kinder- en jeugdpsychiatrie en Horizon, maar plaatsing in de specialistische instelling voor jeugd-ggz het Leo Kannerhuis was noodzakelijk.

De uitspraak van de kinderrechter benadrukt dat de meest geëigende hulp voor een kind beschikbaar moet zijn of komen, ook al heeft de gemeente die niet ingekocht. In de praktijk kan een gemeente niet alle denkbare hulp op voorhand inkopen, maar er wel voor zorgen dat de nodige hulp beschikbaar komt. Reserveren van budget voor niet ingekochte maar wel noodzakelijke zorg is de oplossing, aldus Harry van den Bosch van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: VNG; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies