Nieuws uit het jeugdveld

Kinderombudsman: Te veel knelpunten in jeugdhulp

Er zijn nog te veel drempels in de toegang tot de jeugdhulp en de Jeugdwet biedt te veel ruimte voor interpretatie ten nadele van kinderen. Dit constateert Kinderombudsman Margrite Kalverboer in haar rapport 'Mijn belang voorop? Ontwikkelingen in de jeugdhulp in 2016'.

Kinderen en ouders weten vaak niet waar ze terecht kunnen als ze hulp nodig hebben of ze moeten lang wachten op hulp. Ook schatten wijkteams de hulpvraag van een kind niet goed in, waardoor het kind geen passende hulp krijgt. Daarnaast zetten gemeenten soms te lang in op goedkopere lichte hulp terwijl zwaardere hulp nodig is.

Gemeenten en jeugdhulpaanbieders vullen de ruimte die de Jeugdwet biedt soms zo in dat het de belangen van kinderen schaadt. Bijvoorbeeld als de gemeente een te groot beroep doet op hun eigen kracht. Kalverboer vermoedt dat de beslissingen van gemeenten over jeugdhulp niet altijd in overeenstemming zijn met het VN-Kinderrechtenverdrag.

Het rapport is gebaseerd op kwalitatief en kwantitatief onderzoek en op signalen die Kalverboer dit jaar ontving van kinderen, ouders en professionals.

Bron: Kinderombudsman

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies