Nieuws uit het jeugdveld

'Kindermishandeling moet in tien jaar helft minder'

Het aantal mishandelde kinderen moet binnen tien jaar zijn gehalveerd tot zestigduizend. De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik pleit daarvoor in haar eindadvies, dat voorzitter Eberhard van der Laan op 14 november presenteerde bij de start van de Week tegen Kindermishandeling.

De Taskforce bepleit een Nationaal Programma voor de aanpak van kindermishandeling met één coördinerend minister. Het ministerie van SZW moet daaraan meedoen omdat armoede en werkloosheid belangrijke risicofactoren zijn voor kindermishandeling. De Taskforce noemt tien speerpunten. Preventie van mishandeling en misbruik dient bijvoorbeeld topprioriteit te zijn in het jeugdbeleid van gemeenten en aanstaande ouders moeten verplicht voorlichting krijgen over opvoedingsvraagstukken. Het Rijk dient tien jaar lang jaarlijks drie miljoen euro beschikbaar te stellen voor effectgericht onderzoek. Bij vechtscheidingen moeten kinderen een betere positie krijgen.

De Wet meldcode moet gaan gelden voor meer professionals, onder wie advocaten, echtscheidingsmediators en notarissen. En alle professionals die met kinderen werken moeten een 'kindveiligheidsbrevet' krijgen waaruit blijkt dat zij signalen van mishandeling of misbruik herkennen en weten hoe daarmee om te gaan.

Bron: Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies