Nieuws uit het jeugdveld

Kind van laagopgeleiden heeft minder kans in vo

Steeds meer kinderen van laagopgeleide ouders krijgen minder kansen, vooral in het voortgezet onderwijs. Dat meldt DUO Onderwijsonderzoek.

De laatste jaren nemen de verschillen toe tussen leerlingen met lager en met hoger opgeleide ouders, volgens onderzoek van de onderwijsinspectie. Leerlingen met laagopgeleide ouders stromen vaker door naar een lager onderwijsniveau. DUO Onderwijsonderzoek deed samen met het Algemeen Dagblad onderzoek onder 2.203 schoolleiders en leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs hoe zij daarover denken.

In het voortgezet onderwijs zegt 47 procent van de schoolleiders dat kinderen van laagopgeleide ouders minder kansen krijgen. In het basisonderwijs is dat 31 procent. Dat komt vooral doordat er minder tijd en geld is voor extra begeleiding van leerlingen, terwijl er door de wet Passend onderwijs juist meer leerlingen zijn die extra begeleiding nodig hebben.

Schoolleiders en leraren vinden het een taak van de school om iets te doen aan kansongelijkheid. Scholen in het voortgezet onderwijs bieden gratis extra ondersteuning aan leerlingen, in de vorm van huiswerkbegeleiding, bijles of een zomerschool. Scholen in het basisonderwijs besteden aandacht aan de rol die leraren zelf spelen bij het ontstaan van verschillen tussen groepen leerlingen en betrekken de ouders bij initiatieven.

Bron: Nationale Onderwijsgids; DUO Onderwijsonderzoek

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies