• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

'Kijk altijd naar meer vormen van huiselijk geweld'

Het is zinvol om in gezinnen waar ernstig partnergeweld of kindermishandeling plaatsvindt standaard na te gaan of er nog meer huiselijk geweld worden gepleegd. Dat concludeert het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) uit een verkenning van internationale wetenschappelijke literatuur.

In relaties waar partnergeweld plaatsvindt, is het risico op kindermishandeling significant verhoogd, constateert het WODC. Er kunnen meer gevallen van kindermishandeling worden gesignaleerd en er kan beter worden ingegrepen als standaard wordt onderzocht of naast partnergeweld ook ander huiselijk geweld aanwezig is.

Professionals die betrokken zijn bij hulp aan gezinnen waar geweld plaatsvindt, moeten beseffen dat interventies gericht op één van die vormen mogelijk maar beperkt effectief zijn. Het is waarschijnlijk effectiever als ze beide vormen tegelijkertijd aanpakken.

Vanwege de grote overlap tussen partnergeweld en kindermishandeling stelt het WODC de vraag of het niet beter is te investeren in betere signalering en de inzet van effectieve interventies, in plaats van meer onderzoek naar huiselijk geweld in Nederland. Dat laatste was de aanleiding voor de verkenning.

Bron: WODC

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies