• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Kerncijfers zorgbeleid online in te zien

De Staat van Volksgezondheid en Zorg is online sinds 18 mei. De actuele en eenduidige kerncijfers van de zogenoemde Staat VenZ maken het mogelijk het beleid van VWS te volgen en te verantwoorden.

De Staat VenZ bestaat uit een digitaal cijferoverzicht, thematische rapportages en een rapport dat elk jaar in mei naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Het overzicht biedt kerncijfers ingedeeld naar thema, zoals jeugd, sport en bewegen, naar levensfase en op alfabet. Naast actuele cijfers zijn historische trends zichtbaar en zo mogelijk een regionale of internationale vergelijking.

De komende maanden worden meer cijfers toegevoegd. In mei 2018 dekt het overzicht het volledige terrein van volksgezondheid en zorg. Tegelijk met de Staat VenZ is ook het eerste rapport gepresenteerd. De Staat VenZ is het resultaat van een samenwerking van het CBS, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, het Nederlands Jeugdinstituut, de Nederlandse Zorgautoriteit, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het Sociaal en Cultureel Planbureau, het Trimbos-instituut en Zorginstituut Nederland.

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies