Nieuws uit het jeugdveld

Kamer spreekt zorgen uit over jeugdhulp

Kamerleden zijn bezorgd over de druk op de tarieven voor jeugdhulp bij gemeenten. De Tweede Kamer debatteerde 14 november over de begroting voor 2017 met de staatssecretarissen Martin van Rijn van VWS en Klaas Dijkhoff van VenJ.

De Kamer sprak over de gevolgen van de decentralisatie, over problemen bij de pleegzorg en over de tarieven. Kamerleden hadden kritiek op de smalle opdracht voor de commissie-De Winter, die onderzoek doet naar geweld in de jeugdzorg. Ook was er kritiek op het voorstel om voortaan de Raad voor de Kinderbescherming te laten besluiten over ondertoezichtstellingen zonder dat de kinderrechter eraan te pas komt, behalve als ouders het oneens zijn met dat besluit.

De bureaucratie is met de nieuwe Jeugdwet alleen maar toegenomen, stelde Nine Kooiman van de SP. Ze diende een motie in die de regering oproept ervoor te zorgen dat gemeenten reële tarieven hanteren en in te grijpen wanneer dit niet gebeurt. SP en ChristenUnie dienden samen een motie in om te zorgen dat gemeenten tenminste de met de VNG opgestelde richtprijs voor pleegzorg betalen. Kamerlid Mona Keijzer (CDA) waarschuwde voor lange wachtlijsten: als jongeren niet snel hulp krijgen, leidt dat op termijn tot meer problemen. Vera Bergkamp van D66 meende dat gemeenten te vaak op de stoel van de behandelaar gaan zitten en om minder specialistische jeugdzorg vragen.

Bron: Tweede Kamer; Jeugdzorg Nederland

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies