Nieuws uit het jeugdveld

Kamer: Maak haast met wachtlijsten Veilig Thuis

Het tegengaan van wachtlijsten moet de hoogste prioriteit krijgen in het verbeterplan voor de Veilig Thuis-organisaties. Dat heeft de Tweede Kamer op 22 maart besloten.

De Kamer nam drie moties aan die waren ingediend tijdens het plenaire debat over de nieuwe aanpak van huiselijk geweld op 17 maart. De aanpak van wachtlijsten moet de hoogste prioriteit krijgen in het verbetertraject voor Veilig Thuis dat Jan-Dirk Sprokkereef gaat uitvoeren. De regering moet de Kamer binnen drie maanden informeren over de beoogde aanpak van wachtlijsten.

Binnen een half jaar wil de Kamer horen wat de mogelijkheden zijn om de justitiële aanpak van en hulp bij geweld in afhankelijkheidsrelaties structureel te monitoren. Verder wil de Kamer dat de expertise over de verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties bij gemeenten, Veilig Thuis, politie en justitie wordt geborgd.

De Kamer verwierp twee moties: een verzoek om te onderzoeken of de Veilig Thuis-organisaties beschikken over genoeg geld en de wens om de wachtlijsten voor intensieve jeugdhulp landelijk te inventariseren.

Bron: Ministerie van VWS; Tweede Kamer

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies