Nieuws uit het jeugdveld

Kamer: Dekker moet thuiszitten sneller aanpakken

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW houdt vast aan zijn toezegging dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden mag thuiszitten zonder passend onderwijsaanbod. De Tweede Kamer probeerde hem vergeefs over te halen tot snellere maatregelen in het algemeen overleg over passend onderwijs op 29 juni.

De staatssecretaris wilde in het overleg geen harde afspraken maken over hoe hij het aantal thuiszitters op korte termijn wil verminderen. Alle regionale samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs moeten een plan maken om de doelstelling voor 2020 te bereiken. Dat sluit aan bij het onlangs gesloten Thuiszitterspact.

De Kamer wil verder dat alle samenwerkingsverbanden komend schooljaar een vorm van doorzettingsmacht hebben. De doorzettingsmacht is een persoon of commissie die de knoop doorhakt wanneer school, ouders en zorg het niet eens worden over wat er moet gebeuren met een thuiszittend kind.

Bron: Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS); VO-raad

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies