Nieuws uit het jeugdveld

Kabinet geeft geld voor Centra Seksueel Geweld

Uiterlijk in 2018 moet een landelijk dekkend netwerk van Centra Seksueel Geweld (CSG's) gerealiseerd zijn. Het kabinet stelt daar 4,2 miljoen euro voor beschikbaar. Dat schrijven staatssecretaris Martin van Rijn van VWS en minister Ard van der Steur van VenJ in een brief aan de VNG.

Het extra geld gaat naar zestien regiogemeenten, die daarmee het hulpaanbod aan slachtoffers van seksueel geweld kunnen borgen in het gemeentelijk zorg- en ondersteuningsaanbod. Negen gemeenten hebben al een Centrum Seksueel Geweld, de andere zeven volgen naar verwachting later dit jaar. 

Een CSG biedt gespecialiseerde medische zorg en psychosociale ondersteuning aan slachtoffers van seksueel geweld, zowel minderjarigen als volwassenen. Ook schakelen CSG's forensische expertise in voor opsporing en vervolging van daders. De centra zijn onderdeel van een GGD of van een afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Ze werken volgens landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria.

Bron: Ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies