Nieuws uit het jeugdveld

Jeugdinspecties redelijk positief over JJI Keerpunt

De gezamenlijke jeugdinspecties oordelen redelijk positief over justitiële jeugdinrichting (JJI) Het Keerpunt in Cadier en Keer.

Het Keerpunt heeft 56 plaatsen voor voorlopige hechtenis, jeugddetentie en PIJ-maatregelen. Aan 18 van de 22 inspectiecriteria voor justitiële jeugdinrichtingen voldoet de instelling volledig of overwegend. Zo biedt Het Keerpunt jongeren een gevarieerd dagprogramma en voelen jongeren zich er veilig en gerespecteerd. Aan 4 criteria voldoet Het Keerpunt in beperkte mate: die voor disciplinaire straffen, screening, drugsontmoediging en beveiliging.

Het Keerpunt gebruikt soms uitsluiting van activiteiten en afzondering op de eigen kamer of in een cel als straf, bijvoorbeeld na drugsgebruik. Dat keuren de inspecties af; dergelijke ordemaatregelen mogen inrichtingen alleen gebruiken als jongeren een gevaar vormen voor zichzelf of anderen.

Soms duurt het langer dan 24 uur voordat een jongere een medische en psychiatrische intake heeft gehad. Er is daarnaast te weinig toezicht in bezoekkamers en de inspecties keuren het af dat alle medewerkers hun telefoon mee de instelling in kunnen nemen. Ook controleren medewerkers de kamers van jongeren niet vaak genoeg. In het drugsontmoedigingsbeleid maakt Het Keerpunt te vaak gebruik van visitatie.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies