Nieuws uit het jeugdveld

Jeugdinspecties houden toezicht op sociaal domein

De vijf inspecties voor jeugdzaken verbreden hun toezicht de komende vier jaar naar het sociale domein. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS heeft de plannen van de inspecties op 28 januari naar de Tweede Kamer gestuurd.

De inspecties voor jeugdzorg, gezondheidszorg, onderwijs, sociale zaken en werkgelegenheid, en veiligheid en justitie werken in het Samenwerkend Toezicht Jeugd al jaren samen. De decentralisaties in het sociale domein bieden gemeenten de mogelijkheid om een samenhangend en integraal beleid te voeren voor zorg en ondersteuning van jeugd en kwetsbare groepen. Het toezicht van de rijksinspecties moet daarom sectoroverstijgend en integraal zijn, om aan te sluiten op de uitvoeringspraktijk, aldus de inspecties. Bovendien werken zij aan afspraken over een goede afstemming met gemeentelijke toezichthouders.

In het werkprogramma voor 2016 en 2017 schetsen de inspecties op welke onderwerpen ze hun toezicht gaan richten. Het gaat onder meer om toegang tot jeugdhulp, risicotaxatie, deskundigheid van wijkteams, zorg voor gezinnen met geringe sociale redzaamheid en nazorg na residentiële jeugdhulp.

De inspecties voor jeugdzorg, gezondheidszorg en veiligheid en justitie hebben ook hun Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2016 gepubliceerd.

Bron: Ministerie van VWS; Inspectie Jeugdzorg

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies