Nieuws uit het jeugdveld

'Jeugdhulp heeft regels nodig voor privacy'

De persoonsgegevens van jongeren en ouders in de jeugdhulp worden onvoldoende beschermd, blijkt uit onderzoek van cliënten- en ouderorganisaties dat 25 april werd gepubliceerd. De organisaties pleiten voor duidelijke regels omtrent privacy in de Jeugdwet.

Gemeenteambtenaren en jeugdhulpmedewerkers weten niet hoe ze met persoonsgegevens moeten omgaan, waardoor gevoelige informatie makkelijk openbaar kan worden. Volgens de onderzoekers delen ambtenaren gevoelige informatie over hulpverlening en diagnoses via onbeveiligde e-mails. Ook binnen de jeugdhulp gaat het mis met informatie uitwisselen. Het is voor jongeren en ouders onduidelijk waar hun dossier is en wie toegang heeft tot hun informatie. Ook vragen mensen zondert beroepsgeheim medische dossiers op, aldus de onderzoekers.

In de Jeugdwet ontbreken regels over privacy. De cliëntenorganisaties pleiten voor aangepaste regels voor aanlevering, verwerking en gebruik van persoonsgegevens binnen de jeugdhulp die voldoen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Het rapport is opgesteld door LOC Zeggenschap in zorg, Ieder(in), LPGGz, Ouderkracht voor 't Kind, UW Ouderplatform en Zorgbelang Nederland.

Bron: ANP; Zorg+Welzijn; Zorgbelang Nederland

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies