Nieuws uit het jeugdveld

'Jeugdcriminaliteit daalt door cultuurverandering'

Verandering in cultuur en vrijetijdsbesteding draagt bij aan de daling van jeugdcriminaliteit. Dat stellen experts in een onderzoeksrapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

De jeugdcriminaliteit is al jaren aan het dalen. Het WODC vroeg experts om die ontwikkeling te duiden. Jongeren zijn meer online en minder buiten, luidt een mogelijke verklaring. Een aantal respondenten wijst erop dat ook ander riskant gedrag vermindert, zoals middelengebruik.

De respondenten menen dat indicatoren zoals tijdbesteding, middelengebruik, voortijdig schoolverlaten, jeugdwerkloosheid, maatregelen rondom jeugdhulpverlening en zorgmeldingen kunnen helpen bij het duiden van jeugdcriminaliteit.

De WODC-onderzoekers inventariseerden aan de hand van vragenlijsten, interviews en expertmeetings hoe beleidsmedewerkers, professionals en wetenschappers aankijken tegen de daling van de jeugdcriminaliteit, die blijkt uit de Monitor Jeugdcriminaliteit.

Bron: WODC

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies