Nieuws uit het jeugdveld

Jeugdcriminaliteit blijft dalen

De jeugdcriminaliteit blijft dalen, blijkt uit een rapportage van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) over de periode 1997-2015. Politie- en justitiestatistieken laten een sterkere daling zien dan de zelfrapportage van jongeren over hun betrokkenheid bij criminaliteit.

Het is niet waarschijnlijk dat de daling in de werkelijke jeugdcriminaliteit zo sterk is als uit de politie- en justitiestatistieken blijkt, schrijven de onderzoekers. De beperkte afname in de zelfrapportage van jongeren die zijn ondervraagd over het plegen van strafbare feiten maakt het aannemelijk dat de werkelijke criminaliteit onder minderjarigen minder sterk daalt.

De jeugdcriminaliteit daalt sterker dan de criminaliteit onder volwassenen. Bij 12-minners wordt het verschil in zelfrapportages tussen jongens en meisjes kleiner.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies