Nieuws uit het jeugdveld

'Complexe problemen te moeilijk voor jeugdhulp'

Jeugdzorginstellingen en instellingen voor jeugd-ggz weten niet wat ze aan moeten met jongeren met complexe stoornissen. Daarom worden ze steeds doorgeschoven, aldus directeuren van de Heldringstichting, de Horizon en het Leo Kannerhuis in de Volkskrant van 5 juli.

Het gaat om kinderen met zowel psychische stoornissen als gedragsproblemen. Na bijvoorbeeld geweld of suïcidaal gedrag worden ze soms doorgestuurd. Dat probleem bestaat al langer in de jeugd-ggz, maar is verergerd door de decentralisatie. Doordat deze jongeren worden doorgeschoven van instelling naar instelling voelen ze zich steeds ongewenster, verliezen ze vertrouwen en gedragen ze zich extremer.

Daarnaast verschilt het aanbod van specialistische jeugdhulp en het budget behoorlijk per gemeente. Kinderen kunnen in de ene gemeente wel snel terecht voor specialistische psychiatrische zorg, maar in een andere gemeente komen ze op een wachtlijst, stelt Robert Vermeiren, directeur van Curium LUMC.

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS is met de VNG bezig om de inkoop en plaatsing bij zeer specialistische zorg beter te coördineren.

Bron: De Volkskrant, 5 juli 2016; Zorg + Welzijn

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies