• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Jeugd Veilig Verder is voorlopig gecertificeerd

Coöperatie Jeugd Veilig Verder is voorlopig gecertificeerd als uitvoerder voor jeugdbescherming en jeugdreclassering door het Keurmerkinstituut. Jeugd Veilig Verder richt zich op preventie en op ontwikkeling van talenten en competenties.

De aanpak wil bereiken dat kinderen en jongeren vanuit een onveilige thuissituatie veilig verder kunnen. Om dat waar te maken, hebben medewerkers kennis en ervaring nodig over veiligheid, maar ook over talent- en competentieontwikkeling. Deelnemers aan Jeugd Veilig Verder zijn Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) en Lumens, een organisatie voor talentontwikkeling uit Eindhoven. De coöperatie richt zich in eerste instantie op de regio Zuidoost-Brabant en is de eerste in die vorm binnen de gecertificeerde instellingen.

Voorlopige certificering biedt nieuwe partijen met een nieuwe aanpak een kans. Om die te behalen vindt een intensieve audit plaats die succesvol doorlopen moet worden. Na het behalen van de voorlopige certificering kan in de praktijk de stap naar definitieve certificering worden gezet.

Bron: Sociaal Werk Nederland; JBRA

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies