Nieuws uit het jeugdveld

Investeren in kwaliteit maakt vve effectiever

Investeren in de kwaliteit van pedagogische medewerkers die voor- en vroegschoolse educatie (vve) bieden, leidt tot betere resultaten van educatieve ondersteuning. Dit blijkt uit onderzoek in Utrechtse peutercentra en basisscholen door de Universiteit Utrecht.

Tussen 2012 en 2015 werden in Utrecht 91 peuters en 94 kleuters gevolgd die vve kregen. De pedagogisch medewerkers werden twee keer per jaar geobserveerd en kregen daarna gedetailleerde feedback op hun handelen. Zij ontvingen tips voor verbetering van emotionele en educatieve ondersteuning.

Na de investering in de kwaliteit van medewerkers in Utrecht, steeg de score op educatieve ondersteuning aanzienlijk. De onderzoekers zagen dit binnen anderhalf jaar stijgen van 'ondergemiddeld' naar de beoordeling 'goed'. Kinderen in groepen waar de pedagogisch medewerkers betere educatieve ondersteuning gaven, groeiden sneller in woordenschat en in rekenvaardigheden.

Bron: Kinderopvangtotaal; Universiteit Utrecht

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies