Nieuws uit het jeugdveld

Interventie voor betere schoolprestaties erkend

De interventie Samen leren, voor kinderen met een taal- of rekenachterstand, is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd.

Samen Leren richt zich op ouders van kinderen van 4 tot 8 jaar met achterblijvende schoolprestaties. Begeleiders leren de ouders tijdens huisbezoeken vaardigheden die zij nodig hebben om hun kind te begeleiden en te stimuleren bij hun schoolse ontwikkeling. Ook leren de ouders structuur bieden, grenzen stellen en positieve aandacht geven.

Sinds augustus 2014 loopt in samenwerking met de Universiteit Utrecht een onderzoek naar de effectiviteit van Samen leren. Daarvan zijn nog geen resultaten bekend.

Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en als het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie


 

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies