• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Interventie GRIP erkend als goed onderbouwd

De interventie Groepsactiviteiten Richtend op Individuele Progressie (GRIP), een groepsgerichte methodiek binnen de gesloten jeugdzorg, is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd.

GRIP, een interventie van Almata, is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking (lvb) en extreem problematisch gedrag die geplaatst zijn in een JeugdzorgPlus-instelling. Het doel van de interventie is dat de jongere een perspectief heeft op een goede toekomst en weer thuis kan gaan wonen, zelfstandig of bij pleegouders. De groepsactiviteiten worden ingezet om een gedragsverandering te bewerkstelligen en de individuele doelen uit het behandelplan van de jongere aan te pakken. Zo leert de jongere door samen te werken en samen te zijn in de groep hoe je op een gewone manier omgaat met anderen. Ouders, verzorgers en het sociale netwerk worden intensief bij de behandeling van de jongere betrokken. De interventie bestaat uit vier fasen en duurt drie tot negen maanden, inclusief nazorg buiten de instelling.

Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en als het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies