Nieuws uit het jeugdveld

Internetconsultatie voor wetten onderwijs en opvang

Een wetsvoorstel en een ontwerpbesluit voor de jeugdsector zijn opengesteld voor internetconsultatie. Het gaat om het wetsvoorstel Onderwijs op een andere locatie dan school en het conceptbesluit Kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

Het wetsvoorstel Onderwijs op een andere locatie dan school is gericht op leerlingen die niet terecht kunnen op een reguliere school. Zo wordt het mogelijk dat leerlingen met lichamelijke of psychische problemen in afwachting van een passende plek tijdelijk les krijgen op een particuliere school. Verder gaat het om onderwijs voor sportieve en culturele toptalenten, tijdelijk onderwijs in het buitenland en thuisonderwijs. Reageren is mogelijk tot 31 januari.

Het conceptbesluit Kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk sluit aan op het wetsvoorstel Innovatie en kwaliteit kinderopvang. Het besluit gaat onder meer in op pedagogische doelen, ontwikkelingsgericht werken, ondersteuning van beroepskrachten en de inbedding van het vierogenprincipe in het veiligheidsbeleid.

Bron: Ministerie van OCW; ministerie van SZW; Sociaal Werk Nederland

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies