• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Internetconsultatie geopend voor meldcode

De bewindslieden van VWS hebben een aanvulling op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opengesteld voor internetconsultatie.

De aanvulling is een verplichting om in de meldcode een afwegingskader op te nemen op grond waarvan professionals kunnen beoordelen of er mogelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarbij hoort de verplichting deze gevallen te melden, zodat Veilig Thuis een veiligheidstoets kan uitvoeren en kan zorgen voor structurele beoordeling en monitoring.

Via internet kan iedereen zijn mening geven over de voorgestelde regeling. De internetconsultatie loopt tot 24 november.

Bron: VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies