• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Inspectie: Kwaliteit opvanglocaties amv's is in orde

Dertien van de twintig opvanglocaties voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) voldoen aan de kwaliteitseisen. Dat concludeert de Inspectie Jeugdzorg na onderzoek. Het rapport werd 31 oktober aangeboden aan de Tweede Kamer door staatsecretaris Klaas Dijkhoff (VenJ).

Bij zeven locaties moeten verschillende zaken verbeteren. Daar moeten professionals ook gaan werken met een plan dat door of in overleg met jongeren en hun voogd is opgesteld. Verder bleek dat zeer verschillend wordt omgegaan met medicatie. Bij achttien opvanglocaties kunnen de professionals met acuut onveilige situaties omgaan.

Het regelmatig voorkomen van geweldsincidenten is een probleem. Andere knelpunten die de inspectie constateerde zijn discontinuïteit in het volgen van onderwijs door de amv's en onzekerheid over hun toekomstperspectief. De inspectie vindt dat mentoren beter geschoold kunnen worden en dat in de begeleiding meer aandacht moet zijn voor de seksuele ontwikkeling van de jongeren.

Door de grote instroom van jongeren in 2015 waren het COA en Nidos genoodzaakt in een hoog tempo nieuwe opvanglocaties te creëren. Om de kwaliteit van deze opvang te toetsen bezocht de inspectie in het voorjaar van 2016 twintig locaties onaangekondigd en toetste op acht criteria voor een verantwoorde opvang. Binnen zes weken moeten de geconstateerde verbeterpunten zijn opgepakt.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Meer informatie

Aanbod NJi

 

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies