Nieuws uit het jeugdveld

Inspectie: Kwaliteitskader nodig voor gezinshuizen

Om meer zicht te krijgen op de kwaliteit van jeugdhulp van het groeiende aanbod van gezinshuizen is een Kwaliteitskader Gezinshuizen nodig, stelt de Inspectie Jeugdzorg na toetsing van tien gezinshuizen. Ze vraagt het werkveld dit kader op te stellen.

Steeds meer kinderen met complexe problematiek komen terecht in een gezinshuis. Er zijn inmiddels ook gezinshuizen die tien of meer kinderen opvangen en waar ook groepsleiders werken. Deze gezinshuizen functioneren meer als een kleine instelling. Volgens de inspectie is een heldere definitie nodig die waarborgt dat in een gezinshuis sprake is van een gezinsgerichte situatie.

Het kwaliteitskader moet richtlijnen opnemen over inschatten van veiligheidsrisico's, veilig bewaren en verantwoord omgaan met medicijnen, uitvoeren van medische handelingen, opstellen en toepassen van huisregels, deskundigheidsniveau van de gezinshuisouders en de matchingsprocedure.

De Inspectie Jeugdzorg onderzocht tien gezinshuizen en concludeerde dat deze in grote lijnen aan haar criteria voldoen. Staatsecretaris Martin van Rijn van VWS heeft onlangs de Tweede Kamer het onderzoeksrapport van de Inspectie Jeugdzorg aangeboden, 'Verantwoorde hulp voor jeugd in gezinshuizen'.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies