Nieuws uit het jeugdveld

'Jeugdzorg in Caribisch Nederland verbeterd'

De jeugdzorg in vier instellingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba is verbeterd en de residentiële zorg is er voldoende. Dat oordeelt de Inspectie Jeugdzorg, die in oktober onderzoek deed naar de kwaliteit van jeugdzorg en gezinsvoogdij op de eilanden.

De inspectie constateert dat de kwaliteit van de pleegzorg en de uitvoering van de gezinsvoogdij op Bonaire nog onvoldoende zijn, net als de uitvoering van de ambulante zorg en de gezinsvoogdij op Sint Eustatius.

Eind 2013 onderzocht de inspectie de kwaliteit van de jeugdzorg bij Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland (JGCN) en bij drie residentiële instellingen. Leidraad was een door JGCN opgesteld kwaliteitskader. De aanbevelingen die de inspectie toen deed zijn over het algemeen opgepakt, op de geconstateerde verbeterpunten na. De instellingen moeten die verbeterpunten aanpakken en de inspectie voor 1 april informeren hoe en wanneer ze dat doen.

Bonaire, Sint Eustatius en Saba heten sinds oktober 2010 samen Caribisch Nederland en hebben de status van openbaar lichaam, vergelijkbaar met die van een gemeente. De regelgeving kan afwijken van die op het vaste land. Zo is de Jeugdwet bijvoorbeeld niet van toepassing.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies