Nieuws uit het jeugdveld

'Inkoop specialistische hulp kan beter'

Om te zorgen dat specialistische jeugdhulp beschikbaar blijft, moeten gemeenten de inkoop daarvan op bovenregionaal niveau beter regelen. Dat adviseert Marion Smit, tot voor kort VNG-kwartiermaker voor de transformatie van de specialistische jeugdhulp.

Gemeenten zijn nog vooral bezig met het lokale jeugdhulpaanbod. Ze hebben te weinig zicht op de plaats van specialistische jeugdhulp in dat aanbod. Doordat de inkoop van die hulp nog niet goed geregeld is, kunnen instellingen met een landelijk of bovenregionaal specialisme in financiële problemen komen. Dan ontstaat het gevaar dat kennis verloren gaat over de behandeling van kinderen met ernstige, complexe problemen. Een ander risico is dat gemeenten uiteindelijk minder invloed hebben op het aanbod, doordat de aanbieders van specialistische hulp daarover gaan beslissen.

Gemeenten moeten binnen hun regio samen de verantwoordelijkheid nemen voor de beschikbaarheid en ontwikkeling van specialistische zorg. Smit noemt dat collectief opdrachtgeverschap.

Bron: VNG

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies