Nieuws uit het jeugdveld

'Informatie delen belangrijker dan beroepsgeheim'

Artsen, psychologen en psychiaters moeten hun beroepsgeheim verbreken als zij beschikken over informatie die voor een jeugdbeschermer van belang is bij de uitoefening van een ondertoezichtstelling. Daarop wijst de Inspectie Jeugdzorg op haar website.

De Jeugdwet is begin augustus aangepast. Jeugdbeschermers kunnen nu informatie opvragen bij andere professionals die betrokken zijn bij het gezin van een kind dat onder toezicht staat. Die professionals zijn verplicht mee te werken, ook als zij daarvoor hun beroepsgeheim moeten verbreken. Wel moet het gaan om informatie die bijdraagt aan het voorkomen of verminderen van een bedreiging voor de ontwikkeling van het kind. Professionals die beschikken over relevante informatie kunnen die ook op eigen initiatief delen met de gezinsvoogd. Artsen, psychologen en psychiaters die een ouder behandelen, hebben bijvoorbeeld het recht om op eigen initiatief de jeugdbeschermer te informeren als het functioneren van de ouder een negatieve invloed heeft op de opvoeding. Zij hebben daarvoor geen toestemming nodig van hun patiënt.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies