Nieuws uit het jeugdveld

Houvast heeft positieve invloed op dakloze jongere

De interventie Houvast heeft een positieve invloed op het leven van dak- en thuisloze jongeren. Dat blijkt uit onderzoek waarop Manon Krabbenborg op 11 november promoveerde aan de Radboud Universiteit.

Krabbenborg onderzocht tussen 2011 en 2014 de effectiviteit en de uitvoering van de methodiek van Houvast in opvangvoorzieningen voor dak- en thuisloze jongeren. Dit begeleidingstraject gaat uit van de eigen kracht van jongeren en van de aanwezigheid van hulp in hun eigen omgeving. Binnen zes maanden verbeterde bij alle jongeren die meewerkten aan het onderzoek de kwaliteit van leven, financiën, gezondheid en het hebben van werk of dagbesteding.

De resultaten bij de deelnemers verschilden echter niet van die bij jongeren die de bestaande zorg ontvingen. Ook hielden de professionals zich onvoldoende aan de richtlijnen van Houvast. Daarom trekt Krabbenborg geen conclusie over de effectiviteit van het traject. Wel bleek dat een hoger percentage van de interventiegroep het traject succesvol afsloot dan de controlegroep.

Tien opvangvoorzieningen werden willekeurig toegewezen aan een interventie- of controlegroep. In totaal zijn 251 jongeren geïnterviewd bij instroom en 198 op het moment van uitstroom.

Bron: Radboud Universiteit

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies