• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Handreiking beschrijft veilige toegang jeugdhulp

De samenwerkende jeugdinspecties en de Kinderombudsman hebben op een rijtje gezet wat er minimaal in de toegang tot jeugdhulp geregeld moet zijn om de veiligheid van kinderen te garanderen.

Wijkteams, huisartsen, medisch specialisten, jeugdartsen en Veilig Thuis bieden toegang tot jeugdhulp. Het is belangrijk dat bij die toegang de veiligheid van kinderen goed is geregeld, zegt Kinderombudsman Marc Dullaert.

Aan de hand van de thema's toegankelijkheid, vraagverheldering, werkwijze, focus en regie staat in de handreiking welke voordelen en risico's de keuze voor een bepaalde toegangsinrichting kan hebben. Bij ieder thema staan daarnaast specifieke randvoorwaarden.

De handreiking is bedoeld voor wethouders, beleidsambtenaren, gemeenteraadsleden en jeugdprofessionals.

Bron: Samenwerkende jeugdinspecties

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies