• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Groter boekenaanbod bevordert leesvaardigheid kind

Kinderen die op de basisschool uit meer boeken kunnen kiezen, lezen meer en presteren beter op begrijpend lezen. Dat blijkt uit onderzoek waarop Thijs Nielen op 26 januari promoveerde aan de Universiteit Leiden.

Nielen vergeleek leerlingen van scholen die meedoen aan het project 'de Bibliotheek op school' met leerlingen van niet-deelnemende scholen. Deelnemende scholen hebben gemiddeld twee boeken per leerling meer in de schoolbibliotheek dan andere scholen en de leesvaardigheid van leerlingen gaat er sterker vooruit. Bij meisjes neemt ook de motivatie om te lezen toe.

Volgens Nielen is het belangrijk om het leesplezier van kinderen te behouden, onder meer door hen toegang te geven tot een moderne boekcollectie en hen dagelijks zelfstandig te laten lezen. Voorkomen moet worden dat zij in een negatieve spiraal komen waarin hun leesmotivatie vermindert, waardoor ze minder lezen, hun leesvaardigheid achterblijft en hun motivatie nog verder afneemt.

Bron: Universiteit Leiden

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies