Nieuws uit het jeugdveld

Goede relatie met ouder beperkt crimineel gedrag

Adolescenten van wie de ouders toezien op hun gedrag en grenzen stellen en die een goede relatie hebben met hun ouders, zijn minder betrokken bij crimineel gedrag. Dat blijkt uit onderzoek waarop Heleen Janssen op 22 januari promoveerde aan de Universiteit Utrecht.

Ouderlijk toezicht, het stellen van grenzen en een goede relatie bevorderen zelfcontrole van jongeren, een minder positieve houding tegenover crimineel gedrag en minder betrokkenheid bij criminele leeftijdgenoten, constateert Janssen. Dat vermindert de criminaliteit bij zowel jongens als meisjes.

Janssen keek ook naar het effect van rondhangen op straat. Jongeren die een goede band hebben met hun ouders brengen minder tijd door op straat. Dat is echter niet de voornaamste reden dat ze minder crimineel gedrag vertonen. De invloed van ouders op zelfcontrole van jongeren en op hun houding tegenover criminaliteit is belangrijker.

Janssen gebruikte voor haar onderzoek gegevens van meer dan zeshonderd jongeren van 11 tot 20 jaar uit de langlopende Study of Peers, Activities and Neighorhoods (SPAN).

Bron: Universiteit Utrecht

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies