Nieuws uit het jeugdveld

'Goede hulp vereist ruimte voor professional'

Een goede samenwerking in de zorg voor kinderen en gezinnen is allereerst een zaak van professionals. Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in zijn advies Een gedurfde ambitie.

De RVS doet in zijn advies drie aanbevelingen voor het bevorderen van passende en effectieve zorg.

Ten eerste moeten professionals de doelen van hulp altijd vaststellen in dialoog met ouders en kinderen, ook als het gaat om dwangmaatregelen. Professionals moeten zich steeds opnieuw afvragen hoe ver ze gaan in hun interventies in het gezin en hoe ondersteunend of dwingend zij zich opstellen.

Ten tweede horen professionals volgens de RVS niet alleen hun vakinhoudelijk competenties te ontwikkelen, maar ook relationele en normatieve competenties. Ze moeten kunnen reflecteren op hun relatie met het gezin en zich blijven afvragen of zij de juiste hulpverlener zijn. Daarnaast is kunnen omgaan met morele dilemma's belangrijk.

Ten derde moeten bestuurders en beleidsmakers terughoudend zijn in het inperken van de ruimte van professionals om te experimenteren met vormen van samenwerking. Voor gemeenten betekent dat bijvoorbeeld dat ze bij de inkoop van hulp financiële ruimte laten voor innovatie.

Bron: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies