Nieuws uit het jeugdveld

Goed taalaanbod verbetert educatieve kansen

Een goed educatief taalaanbod op de peuterspeelzaal en in groep 1 en 2 kan kinderen met Nederlands als tweede taal dezelfde educatieve kansen bieden als kinderen voor wie het de eerste taal is. Dat blijkt uit onderzoek waarop Loes van Druten-Frietman op 6 september promoveerde aan de Radboud Universiteit.

De inhoudelijke kwaliteit van de peuterspeelzalen en groep 1 en 2 is redelijk uniform en hoog, stelt Van Druten. De leerkracht is een belangrijke factor: kinderen met Nederlands als tweede taal profiteren meer van onderwijs door een hoger opgeleide leerkracht dan andere kinderen. Dat komt misschien doordat deze leerkrachten beschikken over meer kennis over taalontwikkeling en -stimulatie en daardoor hun onderwijs beter kunnen afstemmen op kinderen met Nederlands als tweede taal.

Het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie lijkt de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. Het gebruik van een interactieve interventie op basis van prentenboeken heeft daarbij een aanvullend effect op de actieve woordenschat van kleuters.

Bron: Expertisecentrum Nederlands; Radboud Universiteit

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies