Nieuws uit het jeugdveld

Gezinsgerichte interventie FAST is goed onderbouwd

De Erkenningscommissie Interventies heeft de interventie FAST erkend als goed onderbouwd. FAST is gericht op het verminderen of stoppen van ernstige gedragsproblemen van jongeren van 12 tot 18 jaar.

FAST is bedoeld voor meisjes en jongens die ernstig antisociaal of grensoverschrijdend gedrag vertonen. De jongeren zijn door delict- of probleemgedrag in aanraking gekomen met de politie, de Raad voor Kinderbescherming of de jeugdzorg. De behandeling wil dreigende uithuisplaatsing voorkomen en de kans op recidive verminderen.

De op maat gesneden behandeling gaat in op factoren van het gezin en van de jongere zelf die het probleemgedrag in stand houden en gebruikt daarbij elementen uit de systeemtherapie, de methode Nieuwe Autoriteit (Geweldloos Verzet), cognitieve gedragstherapie en ARopMaat. In de laatste fase van de behandeling wordt een toekomstplan ontwikkeld gericht op het voorkomen van terugval.

Een interventie is goed onderbouwd als zij goed is beschreven en als het aannemelijk is dat het gestelde doel wordt bereikt. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies