Nieuws uit het jeugdveld

Gezinnen nog steeds opgevangen in daklozenopvang

Jaarlijks verblijven zo'n 900 gezinnen met 1.400 minderjarige kinderen in de maatschappelijke opvang. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut naar het ondersteuningsaanbod aan deze gezinnen in de 43 zogenaamde centrumgemeenten.

Uitgangspunt is dat er geen gezin op straat komt te staan. In sommige gemeenten worden gezinnen toch binnen de daklozenopvang opgevangen, wat niet wenselijk is voor de ontwikkeling van minderjarige kinderen. Door gebrek aan betaalbare huisvesting en huurschulden verblijven de gezinnen gemiddeld acht maanden in de daklozenopvang.

Er is bij gemeenten steeds meer aandacht voor kinderen die in de opvang belanden, de focus ligt niet alleen bij het oplossen van de problemen van de ouders. Zo werkt twee derde van de opvanginstellingen met de Veerkrachtmethodiek, een ondersteuningsaanbod voor kinderen en hun ouders in de maatschappelijke opvang. Bij dreigende dakloosheid wordt standaard bekeken of er kinderen in het spel zijn en veel instellingen besteden aandacht aan ouderschap en een veilige omgeving. Daarbij wordt samengewerkt met jeugdhulpprofessionals.

Trimbos deed het onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS. Staatssecretaris Martin van Rijn stuurde het net voor de kerst naar de Kamer.

Bron: Zorg+Welzijn; Ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies