• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

'Gemeente verwijst te laat naar jeugdzorg'

Acht op de tien jeugdzorgaanbieders menen dat gemeenten cliënten te laat verwijzen. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Regioplan onder ruim 175 instellingen voor zorg en begeleiding naar hun ervaringen met de decentralisaties in het sociale domein.

Aan het onderzoek namen instellingen deel uit jeugdzorg en passend onderwijs, maar ook uit de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. De organisaties maken zich grote zorgen over de toegang tot en de kwaliteit van de ondersteuning die zij cliënten kunnen bieden. Van de ondervraagde jeugdzorgaanbieders geeft 57 procent aan dat de problematiek van instromende cliënten zwaarder is in 2015 vergeleken met 2014. Volgens een kwart van de respondenten is sinds de invoering van het passend onderwijs de problematiek van leerlingen in het regulier onderwijs zwaarder geworden.

Regioplan benadrukt dat twee op de drie ondervraagde instellingen wel nieuwe kansen zien door de decentralisaties. Daarvoor is het nodig dat wijkteams problemen op tijd herkennen en op tijd verwijzen. Een ander knelpunt zijn de toegenomen administratieve lasten.

Bron: Regioplan

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies